Droomvangers

Droomvangers

Droomvangers;
Er bestaan verhalen over mooie dromen, angstaanjagende dromen en over de wens de inhoud van dromen te beheersen. De indianen behoorden tot de eersten die een methode ontwierpen om aangename dromen vast te houden en nachtmerries af te weren. Zij gebruikten een droomvanger. De geschiedenis van de droomvanger gaat ver terug en heeft een serieuze, spirituele achtergrond. Nu worden de droomvangers nog steeds om dezelfde redenen gebruikt en in een mooiheid en diversiteit gemaakt en aangeboden. Kleurrijk en heelzaam.