Disclaimer

Wij zetten ons maximaal in om de site permanent beschikbaar te houden en om fouten in de inhoud van de website te vermijden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Zonnevogel kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Zonnevogel kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. Ook kan Zonnevogel niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze site, noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze sites.

Intellectueel eigendom en copyright

Het woord en beeldmateriaal op deze site valt onder het copyright van Zonnevogel.nu of van derden. Het woord-en beeldmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van Zonnevogel.nu worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd, gekopieerd of op andere wijze geproduceerd.